หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
 
 
  “ สุไหงปาดีน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม
เกษตรกรรมล้ำหน้า พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ”
  วิสัยทัศน์ อบต.สุไหงปาดี
   
 
  พันธกิจ
 
    จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร และผังตำบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล
    ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การศึกษา การกีฬา นันทนาการ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด งานด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนว
พระราชดำริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำเสีย และ
การใช้พลังงานทดแทน
    ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
    พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
  ยุทธศาสตร์
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
       
 

 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 2,059,092 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10