หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ศูนย์รวมจิตใจของตำบลสุไหงปาดี
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชาวตำบลสุไหงปาดี
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.สุไหงปาดี
www.sungaipadee.go.th
 
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 073-653-055
โทรสาร : 073-653-109
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุไหงปาดี ยินดีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
FACEBOOK
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
นายเพียร มะโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
รณรงค์ร่วมไปฉีดวัคซีนโควิท-19 กันนะจ๊ะ [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 68 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 115 
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 105 
การจัดการขยะด้วยวิธี 3R [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 99 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 98 
การกำจัดขยะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 252 
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 98 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 96 
การเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น (เรียนออนไลน์) [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 124 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 114 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 113 
Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 142 
ประชาสัมพันธ์ ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ประจำเดือน เมษายน 2564- มิถุนายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
เอกสารเผยแพร่ แผนที่กลุ่มชุดดินตำบลสุไหงปาดี (กรมพัฒนาที่ดิน) [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 104 
เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 114 
เอกสารเผยแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 124 
   
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 127 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565(ลงวันที่16ก.ย.2564) [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565(ลงวันที่3ก.พ.2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน2 [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 96 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุอบต.สุไหงปาด [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนธ.ถ.88-031 บ้านใหม่-บ้านท่า ม.3-11 [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนธ.ถ.88-021 จากสายโคกหว้าหินถึงสายบ [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ โดยวิธีเฉพา [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจ [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอกูบู โดยวิธีเฉพาะเจา [ 17 พ.ค. 2565 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
   
   
 
นธ 0023.3/ว 2244 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.5/ว2230 การรายงานทะเบียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 2244 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.2/ว2190 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 287 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 287 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.4/ว286 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 11  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ0023.3/ว283 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์ สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ0023.3/ว282 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 284 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ ฯ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.5/ว2232 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.5/ว2231 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 285 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.2/ว 2211 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ครั้งที่ 2)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 2229 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 ฯ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.4/ว 2210 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
นธ0023.3/ว2201 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 1)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.5/ว 2208 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 2206 เร่งรัดการใช่จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสนิมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.5/ว 4680 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับฯ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.สุไหงปาดี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำโคกยาง [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี 🦋การประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สุไหงปาดี การเปิดการเรียนการสอนของ ศพด.สังกัด อบต.สุไหงปาดี [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สุไหงปาดี กิจกรรมการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) ให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการ [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สุไหงปาดี การตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสายไฟฟ้าและทำความสะอาดอาคารเรียน [ 10 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สุไหงปาดี ร่วมต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่ได้โอนย้ายมาปฏิบัติงาน [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมการจัดเตรียมความพร้อม โครงการแข่งกีฬาและประชาชนต้านภัยยาเสพติด [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.สุไหงปาดี ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบ [ 5 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สุไหงปาดี ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สุไหงปาดี กิจกรรมอัยดีลฟิตรี ครั้งที่ 4 [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.สุไหงปาดี ร่วมต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่ได้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ และโอนย้ายเพื่อเข้ารับตำแ [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.สุไหงปาดี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ และพระสมุห์อรรถพร กุส [ 30 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.สุไหงปาดี ร่วมลงพื้นที่ติดตามสำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภ [ 30 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สุไหงปาดี ร่วมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน (2) [ 30 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
   
   
 


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ โดยวิธีเฉพา [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจ [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอกูบู โดยวิธีเฉพาะเจา [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐ์บุปผา(บ้านใหม่) โดยวิ [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำป [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ชุดกีฬาฟุตบอล ลูกฟุตบอล เสื้อกีฬาและถ้วยรางวัล [ 10 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุก สายโคกค่า-โคกดอ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ [ 9 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุก สาย นธ.ถ.88-003 บ้านท่าควาย-ทุ่งพี [ 6 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั [ 6 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ 10) พร้อมโครงเคร่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 22 เม.ย. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ(งบ สปสช.) โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและการตรวจกลุ่มผู้สูงอ [ 19 เม.ย. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อน้ำตาลทรายโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ (ละศีลอด) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2565 ]

   
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อน (มัลเบอร์รี)  

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ  
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 10  ตอบ 0  
ตารางการเก็บขยะของรถเก็บขยะ (14 ต.ค. 2564)    อ่าน 137  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 104  ตอบ 0  
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
081-275-3351
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 474,006 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10