หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ศูนย์รวมจิตใจของตำบลสุไหงปาดี
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชาวตำบลสุไหงปาดี
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.สุไหงปาดี
www.sungaipadee.go.th
 
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 073-653-055
โทรสาร : 073-653-109
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุไหงปาดี ยินดีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
FACEBOOK
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
นายเพียร มะโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
รณรงค์ร่วมไปฉีดวัคซีนโควิท-19 กันนะจ๊ะ [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
การจัดการขยะด้วยวิธี 3R [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
การกำจัดขยะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 196 
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
การเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น (เรียนออนไลน์) [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 85 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 105 
ประชาสัมพันธ์ ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ประจำเดือน เมษายน 2564- มิถุนายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 69 
เอกสารเผยแพร่ แผนที่กลุ่มชุดดินตำบลสุไหงปาดี (กรมพัฒนาที่ดิน) [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
เอกสารเผยแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 94 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 94 
การรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
   
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 91 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน2 [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม2 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
 
   
 
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่7 บ้านปิเหล็ง ปี2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 85 
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ หมู่3 บ้านป่าเย หม [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยสนิท-ถนนคอนกรีตซอยเจาะกด หมู่4 บ้ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
   
   
 
นธ 0023.5/25 โอนเงิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.5/25 โอนเงิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 301 ขอความร่วมือ อปท. ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาฯ  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.4/ว300 โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.1/ว21 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว284 แนวทางการดำเนินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว280 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว22 ออกตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว287 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 6  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 281 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 263 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 264 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. กรณีเป้นหน่วยรับการงบประมาณ ฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 265 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.2/ว 259 ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 260 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรัีบกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.1/ว18 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นร 1411/ว 41 ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการกลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตกลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 240 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนของสถาานศึกษา  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/599 ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและ อบต. ที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  [ 18 ม.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.สุไหงปาดี งานพิธีรำลึกครบรอบ 3 ปี พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ และ พระอรรถพร กุสลจิตโต [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.สุไหงปาดี การติดตั้งโคมไฟถนน [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สุไหงปาดี การจัดทำ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการหน่วยงานเป็นทีมปฏิบัติการใ [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ [ 6 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.สุไหงปาดี พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่าวงเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.สุไหงปาดี การเรียกประชุมสภา อบต. ครั้งแรกหลังจากที่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางกา [ 28 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมสภา อบต.ครั้งแรก โดยนายอำเภอเรียกประชุม [ 28 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.สุไหงปาดี การช่วยเหลือทำความสะอาดอาคารหลังเกิดเหตุอุทกภัย [ 27 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.สุไหงปาดี การซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 22 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
อบต.สุไหงปาดี การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโ [ 13 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.สุไหงปาดี การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบใช้แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.สุไหงปาดี การเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย📣 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
อบต.สุไหงปาดี การจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
   
   
 


อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิ [ 24 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งท [ 24 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักหอยจูบ หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาด [ 23 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุก สาย นธ.ถ.88-003 บ้านท่าควาย-ทุ่งพีโบ หมู่ที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ค่าจัดซื้อาหารเสริม (นม) [ 23 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี โครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี (เพิ่มเติม) ขนาดก [ 23 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุก สายป่ากำมืด-โคกเป็ด หมู่ที่ 2 บ้านแซะ ตำบลสุไห [ 23 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุก สายโคกค่า-โคกดอ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปา [ 23 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.สาย นธ.ถ.88-051 ซอยสนิท- [ 23 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดย [ 21 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค 262 นราธิวาส โดยวิธี [ 24 พ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์ [ 23 พ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาเช่าเต๊นท์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลและนายกองค์การ [ 17 พ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อคู่มือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง(กปน.)แ [ 17 พ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อน (มัลเบอร์รี)  

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ  
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ตารางการเก็บขยะของรถเก็บขยะ (14 ต.ค. 2564)    อ่าน 96  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 76  ตอบ 0  
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
081-275-3351
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 073-653-055
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 413,787 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10