หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ศูนย์รวมจิตใจของตำบลสุไหงปาดี
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชาวตำบลสุไหงปาดี
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.สุไหงปาดี
www.sungaipadee.go.th
 
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 073-653-055
โทรสาร : 073-653-109
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุไหงปาดี ยินดีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
FACEBOOK
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
การจัดการขยะด้วยวิธี 3R [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
การกำจัดขยะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 149 
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
การเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น (เรียนออนไลน์) [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 45 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์ ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ประจำเดือน เมษายน 2564- มิถุนายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
เอกสารเผยแพร่ แผนที่กลุ่มชุดดินตำบลสุไหงปาดี (กรมพัฒนาที่ดิน) [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 53 
เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
เอกสารเผยแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
การรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการการขลิบปลายอวัยะหุ้มหนัง [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
   
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 57 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน2 [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม2 [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 (ตุลาคม2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
 
   
 
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่7 บ้านปิเหล็ง ปี2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ หมู่3 บ้านป่าเย หม [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยสนิท-ถนนคอนกรีตซอยเจาะกด หมู่4 บ้ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.88-021 จากสายโคก [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข 3046 นราธิวาส เข้าตรวจเช็ค โด [ 11 ต.ค. 2564 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
   
   
 
นธ 0023.2/ว 4986 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 4981 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 4984 แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 262 ขอแจ้งเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 363 รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
นธ 0023.2/ว4945 ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ 10251 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/10251 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4975 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว 4977 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว 4976 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายเบิกเงินฝากภาษีและค่าเนียมรถยนต์ ให้แก้่ อปท. ประจำปี สิงหาคม 2564  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4971 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว 4970 กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว 4969 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอฯ  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/10242 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 361 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 360 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 358 ประชุมหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบนโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/10162 ผลการประกันคุณภาพนอกของสถานศึกษาในสังกัด อปท.  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 4946 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
   
   
 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สุไหงปาดี 📣 แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง📣 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สุไหงปาดี สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สุไหงปาดี ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเวลา และเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอย [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.สุไหงปาดี การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.สุไหงปาดี (วันที่ 2) [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สุไหงปาดี การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.สุไหงปาดี [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีและสมาชิกสภาองค์การบ [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.สุไหงปาดี งานแสดงมุทิตาจิต นายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์ ผอ.โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี [ 30 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สุไหงปาดี 📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุไหงปาดี 📣 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.สุไหงปาดี พิธีประทานมอบประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 [ 3 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.สุไหงปาดี แผนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) เชิงรุก [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 5-8-64 และ 13-8- [ 17 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.สุไหงปาดี ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 10 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
อบต.สุไหงปาดี การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.สุไหงปาดี [ 9 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
   
   
 


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.88-021 จากสายโคก [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข 3046 นราธิวาส เข้าตรวจเช็ค โด [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล [ 8 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.สุไหงปาดี โดยวิธี [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างทำป้ายไวนิลและแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.สุไหง [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบร [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.สุไหงปาดี โดยวิธี [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบร [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ. 88-021 โคกหว้าหิน-บ้าน [ 5 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนธ.ถ.๘๘-o๓๑ บ้านใหม่-บ้านท่า [ 5 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ. 88-043 ไอกูบู-บ้านป่าห [ 5 ต.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเ [ 20 ก.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.88-021 จากสายโคกหว้าหินถึงสา [ 16 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อน (มัลเบอร์รี)  

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ  
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ตารางการเก็บขยะของรถเก็บขยะ (14 ต.ค. 2564)    อ่าน 67  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 49  ตอบ 0  
Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
081-275-3351
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 073-653-055
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 201,869 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10