หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ศูนย์รวมจิตใจของตำบลสุไหงปาดี
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชาวตำบลสุไหงปาดี
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.สุไหงปาดี
www.sungaipadee.go.th
 
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 073-653-055
โทรสาร : 073-653-109
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุไหงปาดี ยินดีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
FACEBOOK
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
นายเพียร มะโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 69 
สูงวัย ใส่ใจโภชนา นำพาสุขภาพดี [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
คู่มือ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2580) [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
รณรงค์ร่วมไปฉีดวัคซีนโควิท-19 กันนะจ๊ะ [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 100 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 160 
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 150 
การจัดการขยะด้วยวิธี 3R [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 142 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 145 
การกำจัดขยะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 157 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 299 
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 134 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 133 
การเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น (เรียนออนไลน์) [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 161 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 153 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เดือนเม.ย [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2 (เดือนมค.65 [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565(ลงวันที่16ก.ย.2564) [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 59 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุก สายป่ากำมืด-โคกเป็ด หม [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 91 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย นธ.88-019 โคกสะตอ หมู่ 7 บ้านป [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุอบต.สุไหงปาด [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและส [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและส [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาตกแต่งเรือพระ โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 4 ต.ค. 2565 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
   
   
 
นธ0023.3/ว558 ทบทวนการเสนอคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 555 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ0023.3/ว557 การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 4521 หารือการจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 4518 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 4519 การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้่สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ0023.4/ว4516 แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 4513 การนำหลักสูตรทุจิตศึกษา (Anti-Corrption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาฯ  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 4510 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ0023.1/ว4506 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ0023.5/ว4503 การติดตั้งและการเบิกค่าใช้จ่ายบริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 554 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ระดับประเทศ การลดความเหลื่อนล้ำทางการศึกษาฯ  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 4498 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัเการขยะมูลฝอยของ อปท. รายปี (มฝ1)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นธ0023.5/ว4482 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา สำหรับ อปท.  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 552 ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 553 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน ฯ  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นธ 0023.2/ว4474 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2564  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
นธ0023.5/ว4465 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 4469 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
นธ0023.3/ว549 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี2565 ระดับภาค  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
   
   
 
อบต.สุไหงปาดี การจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติ (Thai National Flag Day) [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สุไหงปาดี โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ ตำบลสุไหงปาดี ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สุไหงปาดี การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่กองร้อยทหารพรานที่ 4802 บ [ 21 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.สุไหงปาดี ประชาสัมพันธ์ วันเยาวชนแห่งชาติ [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.สุไหงปาดี โครงการตรวจเร็ว รู้ไว ห่างไกลมะเร็งเต้านม ประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.สุไหงปาดี การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและหลอดไฟส่องสว่าง [ 13 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวเขตบริหารเพื่อก [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.สุไหงปาดี การถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.สุไหงปาดี โครงการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสุไหงปาดี [ 1 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สุไหงปาดี โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน/เยาวชน [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.สุไหงปาดี การปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด/เก็บขยะ [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.สุไหงปาดี บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.สุไหงปาดี กิจกรรมจิตอาสาโครงการ ปล่อยปลา ลงนาข้าว เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 12 สิงหาคม 25 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
อบต.สุไหงปาดี การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
   
   
 


อบต.สุไหงปาดี จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและส [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและส [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาตกแต่งเรือพระ โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 4 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุข [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุข [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและส [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและส [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐ์บุปผา(บ้านใหม่ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอกูบู โดยวิธีเฉพาะเจ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ โดยวิธีเฉพ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 3 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าหวาย-บ้านตาโง๊ะ หมู่ที่ [ 27 ก.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุประกอบโครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาและการปลูกพืชผัก พืชไร่ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 15 ก.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-5041 นราธิวาส โดยวิธีเฉพ [ 15 ก.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]
   
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อน (มัลเบอร์รี)  

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 48  ตอบ 0  
ตารางการเก็บขยะของรถเก็บขยะ (14 ต.ค. 2564)    อ่าน 186  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 139  ตอบ 0  
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
081-275-3351
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 718,923 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10