หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ศูนย์รวมจิตใจของตำบลสุไหงปาดี
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชาวตำบลสุไหงปาดี
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.สุไหงปาดี
www.sungaipadee.go.th
 
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 073-653-055
โทรสาร : 073-653-109
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุไหงปาดี ยินดีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
FACEBOOK
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
นายเพียร มะโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
กิจกรรม


ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง เพื่อบุกเบิกถนนเส้นใหม่ ม.8 [ 9 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


ให้การต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 9 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


กิจกรรม เสวนายามเช้า เยี่ยมยามถามข่าว และการประชุมร่วมกับส่วนราชการและผู้นำในพื้ [ 8 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน [ 8 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


ร่วมพิธีสวดอภิธรรม พระครูสถิตย์สีลขันธ์ (พ่อท่านเคลื่อน) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจัง [ 8 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


จัดเตรียมสถานที่เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระครูสถิตศีลขันธ์ อดีตเจ้ [ 7 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม [ 3 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 5 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และ วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 2 


การแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือนอำเภอสุไหงปาดี ปี 2566 ปาดีมีสุขเกมส์ 2023 [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 11 


โครงการสานสายใยสัมพันธ์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านตาเซะเหนือ [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 16 


เดินรณรงค์กิจกรรม Kick Off โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และโค [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 17 


โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและหลอดไฟส่องสว่าง ในพื้นที่ ม.12 บ้านใหญ่ [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 18 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้ [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 20 


การบริการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี ในห้วงเดือนเมษายน 2566 💦 [ 26 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 20 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 26 
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 61 
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 60 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 58 
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 89 
กำหนดการจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 98 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 141 
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 130 
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 175 
สูงวัย ใส่ใจโภชนา นำพาสุขภาพดี [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 141 
คู่มือ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 168 
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2580) [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 143 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยย [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 43 
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 129 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 123 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 176 
รณรงค์ร่วมไปฉีดวัคซีนโควิท-19 กันนะจ๊ะ [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 185 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 266 
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 271 
การจัดการขยะด้วยวิธี 3R [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 238 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปี 2566 ประจำไตรมาส 1 (ต.ค [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปี 2565ไตรมาส 4 (เดือนก. [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 62 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปี 2565ไตรมาส 3 (เดือนเม [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 145 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุก สายป่ากำมืด-โคกเป็ด หม [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 208 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย นธ.88-019 โคกสะตอ หมู่ 7 บ้านป [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 151 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุอบต.สุไหงปาด [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 137 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัตถุดิบในการสาธิตอาหาร โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ศู [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
   
   
 
นธ0023.3/ว 2880 ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.3/ว 240 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.3/ว 2878 ขอความร่วมมือแจ้งกลุ่มเป้ามหายประกอบด้วย นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตอบแบบสอบถามเรื่อง สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยประจำปี 2566  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.3/ว 2877 ประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 หัวเรื่องรอบรู้โลกออนไลน์อย่างฉลาด-ลดภัยเสี่ยง  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.6/ว 2876 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเิงนอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.3/ว 2870 ติดตามให้สถานศึกษาดำเนินการส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบ ปพ.3 ออนไลน์  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.3/ว 2868 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 แก่โรงเรียนในสังกัด  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.3/ว 239 แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 16-20  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.3/ว 238 การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)  [ 9 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.2/ว2853 ประกาศ ก.ท.จ.นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.3/ว 237 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.3/ว 2857 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.3/ว 2856 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.3/ว 2855 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.6/ว 2850 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิาค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  [ 8 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.5/ว 1675 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
นธ0023.1/ว 2830 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกลองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือขึ้นบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.3/ว 2826 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.2/ว 2821 ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
นธ 0023.5/ว 2824 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
   
   
 
อบต.สุไหงปาดี ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง เพื่อบุกเบิกถนนเส้นใหม่ ม.8 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี ให้การต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี กิจกรรม เสวนายามเช้า เยี่ยมยามถามข่าว และการประชุมร่วมกับส่วนราชการและผู้นำในพื้ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี ร่วมพิธีสวดอภิธรรม พระครูสถิตย์สีลขันธ์ (พ่อท่านเคลื่อน) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจัง [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี จัดเตรียมสถานที่เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระครูสถิตศีลขันธ์ อดีตเจ้ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สุไหงปาดี วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และ วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี การแข่งขันกีฬาข้าราชการพลเรือนอำเภอสุไหงปาดี ปี 2566 ปาดีมีสุขเกมส์ 2023 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.สุไหงปาดี โครงการสานสายใยสัมพันธ์ภูมิปัญญาชุมชนบ้านตาเซะเหนือ [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.สุไหงปาดี เดินรณรงค์กิจกรรม Kick Off โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และโค [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.สุไหงปาดี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.สุไหงปาดี การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้ [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
อบต.สุไหงปาดี การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและหลอดไฟส่องสว่าง ในพื้นที่ ม.12 บ้านใหญ่ [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
   
   
 


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัตถุดิบในการสาธิตอาหาร โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ศู [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเ [ 31 พ.ค. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างบุคคลภายนอกส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ. [ 19 พ.ค. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาบุคคลภายนอกส่งหนังสือแจ้งการประเมินถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษ [ 19 พ.ค. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5039 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐ์บุปผา(บ้ [ 28 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอกูบู โดยวิธีเ [ 28 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย โดยวิธี [ 28 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ โดยว [ 28 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างบุคคลภายนอกส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ. [ 21 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 12 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 12 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานจัดเก็บขนขยะมูลฝอยฯ ในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพา [ 12 เม.ย. 2566 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ บริเวณพิธีเปิด สรงน้ำพระฯโครงการจัดงานประเพณีสงกรา [ 7 เม.ย. 2566 ]
   
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อน (มัลเบอร์รี)
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 176  ตอบ 0  
ตารางการเก็บขยะของรถเก็บขยะ (14 ต.ค. 2564)    อ่าน 320  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 261  ตอบ 0  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
E-Service
 
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร แบบคำร้องขอน้ำอุปโภคบริโภค แบบคำขอแจ้งให้ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
 
แบบฟอร์มรับแจ้งความเดือดร้อน
และคำร้องทั่วไป
ข้อมูลติดต่อแบบคำร้องขอลงทะเบียน
เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำร้องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
081-275-3351
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 1,653,849 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10