หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ศูนย์รวมจิตใจของตำบลสุไหงปาดี
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชาวตำบลสุไหงปาดี
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.สุไหงปาดี
www.sungaipadee.go.th
 
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 073-653-055
โทรสาร : 073-653-109
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุไหงปาดี ยินดีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
FACEBOOK
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
นายเพียร มะโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
กิจกรรม


การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู [ 5 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


กราบถวายมุทิตาสักการะ พระครูบริหารสังฆานุวัตร เนื่องในโอกาสรับพระบัญชาสมเด็จพระส [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและหลอดไฟส่องสว่าง ในพื้นที่ ม.3 บ้านใหม่ [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
กำหนดการจัดงานโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 96 
สูงวัย ใส่ใจโภชนา นำพาสุขภาพดี [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
คู่มือ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 79 
แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2580) [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 64 
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 68 
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 97 
รณรงค์ร่วมไปฉีดวัคซีนโควิท-19 กันนะจ๊ะ [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 125 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 193 
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 178 
การจัดการขยะด้วยวิธี 3R [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 170 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 172 
การกำจัดขยะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 185 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 334 
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 157 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 158 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 3 (เดือนเม.ย [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 56 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2 (เดือนมค.65 [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565(ลงวันที่16ก.ย.2564) [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 82 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลงหินคลุก สายป่ากำมืด-โคกเป็ด หม [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 122 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย นธ.88-019 โคกสะตอ หมู่ 7 บ้านป [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุอบต.สุไหงปาด [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 61 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
   
   
 
นธ 0023.3/ว 5645 ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉางฯ  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 5642 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ0023.1/ว5644 โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 5637 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯ  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.6/ว 5638 การประกวดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระดับครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ0023.5/ว5636 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ0023.5/ว5635 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ0023.5/ว5634 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 677 ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.2/ว 675 มอบหมายให้ท้องถิ่นอำเภอเป็นผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบ  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว 5608 การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be lnternet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริด  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.6/ว 5606 ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ลดโลกร้อนฯ  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
นธ 0023.3/ว673 การดูแลความสงบเรียบร้อยในห้วงวันสำคัญของชาติ วันหยุดราชการต่อเนื่อง และวันเทศกาลสำคัญในเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว672 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบบูรณาการ  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 5591 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ฯ  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
นธ 0023.3/ว 5595 ความก้าวหน้าการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2565 )  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
นธ 0023.2/ว 5580 การออกประกาศกำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
นธ 0023.2/ว 5575 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
นธ 0023.2/ว 664 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 10/2565  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
นธ 0023.2/ว 5573 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
   
   
 
อบต.สุไหงปาดี การจัดกิจกรรม วันดินโลก [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สุไหงปาดี กิจกรรม Kick off นับถอยหลัง 100วัน 100เปอร์เซ็น โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 8 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สุไหงปาดี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สุไหงปาดี การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.สุไหงปาดี การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู [ 5 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี กราบถวายมุทิตาสักการะ พระครูบริหารสังฆานุวัตร เนื่องในโอกาสรับพระบัญชาสมเด็จพระส [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สุไหงปาดี การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและหลอดไฟส่องสว่าง ในพื้นที่ ม.3 บ้านใหม่ [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สุไหงปาดี ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สุไหงปาดี การจัดอบรม การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการทำน้ำหมักชีวภาพ [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สุไหงปาดี การขับเคลื่อนนโยบายจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สุไหงปาดี การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.สุไหงปาดี งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.สุไหงปาดี การเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
อบต.สุไหงปาดี การเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
อบต.สุไหงปาดี โครงการจัดกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
   
   
 


อบต.สุไหงปาดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ [ 24 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 6. [ 10 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ขนาดกว้าง 6. [ 10 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาติดตั้งเวทีการแสดง เต็นท์โดม เต็นท์ โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำ [ 27 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพ [ 27 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำป [ 27 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาจัดทำป้ายไวินิลโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเ [ 27 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐ์บุปผา(บ้านใหม่) โดยวิธีเฉ [ 25 ต.ค. 2565 ]


อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2565 ]
   
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อน (มัลเบอร์รี)  

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 75  ตอบ 0  
ตารางการเก็บขยะของรถเก็บขยะ (14 ต.ค. 2564)    อ่าน 217  ตอบ 3  
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 165  ตอบ 0  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
081-275-3351
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 972,649 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10