หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ศูนย์รวมจิตใจของตำบลสุไหงปาดี
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชาวตำบลสุไหงปาดี
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.สุไหงปาดี
www.sungaipadee.go.th
 
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 073-653-055
โทรสาร : 073-653-109
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุไหงปาดี ยินดีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
FACEBOOK
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
นายเพียร มะโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
ประชาสัมพันธ์ ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ประจำเดือน เมษายน 2564- มิถุนายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
เอกสารเผยแพร่ แผนที่กลุ่มชุดดินตำบลสุไหงปาดี (กรมพัฒนาที่ดิน) [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
เอกสารเผยแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
การรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการการขลิบปลายอวัยะหุ้มหนัง [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 11 
ประชาสัมพันธ์ ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ประจำเดือน มกราคม 2564- มีนาคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสม [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ บทบาทสตรีและเสรีภาพ อบต.สุไหงปาดี [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์การใช้น้ำ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
เอกสารเผยแพร่ การป้องกันสัตว์น้ำจากภัยธรรมชาติ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
เอกสารเผยแพร่ การเก็บเกี่ยวไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
   
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 13 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านสมอ - อ่างเก็บน้ำโคกยาง [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมัสยิดก [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมัสยิดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านไอกูบู [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
 
   
 
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่7 บ้านปิเหล็ง ปี2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ หมู่3 บ้านป่าเย หม [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยสนิท-ถนนคอนกรีตซอยเจาะกด หมู่4 บ้ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV ประจำปีงบประมา 256 [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างทำเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงป [ 21 ม.ค. 2564 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
   
   
 
นธ 0023.5/ว 2379 การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ของ อปท.  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นธ 0023.5/ว 2374 เลื่ิอนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท ฯ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 2375 ซักซ้อมความเข้า่ใจเกี่ยวกับการเรียกเก็นค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 157 คำแนะนำการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ที่ไม่ใช้สถานบริการสาธารณสุข ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 2373 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นธ0023.3/2371 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นธ 0023.4/ว154 การเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นธ 0023.5/ว 2343 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ฯ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 2329 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 2327 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.2/2326 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 5  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว 2318 สำรวจและรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2562 ที่ถูกพับไปโดยผลของกฏหมาย  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.2/ว 2302 เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 11 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 150 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.2/ว 2287 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/4750 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 2306 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นธ0023.3/ว151 การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว 2296 การส่งเสริมสมบทเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว 2296 การส่งเสริมสมบทเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
   
   
 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่7 บ้านปิเหล็ง ปี2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ หมู่3 บ้านป่าเย หม [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยสนิท-ถนนคอนกรีตซอยเจาะกด หมู่4 บ้ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งคา-ทุ่งกอหลัง หมู่4-3 บ้านเจ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไห [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งตาเด็น-คลองหวายน้ำ หมู่3 บ้านใหม [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลังมัสยิดกลาง หมู่1 ปี2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าหวาย-โคกเป็ด หมู่8-2 ปี2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตลิ่งสูง-โคกเป็ด หมู่9-2 ปี2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศผลผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสำนักงาน อบต.สุไหงปาดี ปี 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตลิ่งสูง-โคกเป็ด ปี2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไอกูบู-บ้านป่าหวาย หมู [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านสมอ-อ่างเก็บน้ำโคกยาง หมู่2 ปี2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านทุ่งคา-ทุ่งกอหลัง ปี2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านท่า-บ้านใหญ่หมู่ที่11-12 ปี2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
   
 


อบต.สุไหงปาดี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV ประจำปีงบประมา 256 [ 29 ม.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างทำเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงป [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมปริ๊นเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถเก็บขยะฯ) หมายเลขทะเบียน 80-5039 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะ [ 8 ม.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถเก็บขยะฯ) หมายเลขทะเบียน 80-5039 นราธิวาส โดยวิธีเฉพ [ 30 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT [ 29 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2,775 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2,775 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดย [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐ์บุปผา (บ้านใหม่) โดยวิธีเ [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอกูบู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่1/2564 โดยวิธ [ 27 พ.ย. 2563 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โ [ 27 พ.ย. 2563 ]

   
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อน (มัลเบอร์รี)  

วัดประชุมชลธารา  
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 13  ตอบ 0  
Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
081-275-3351
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 17,156 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10