หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ศูนย์รวมจิตใจของตำบลสุไหงปาดี
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ชาวตำบลสุไหงปาดี
โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.สุไหงปาดี
www.sungaipadee.go.th
 
 
 
 
ติดต่อ อบต.
โทรศัพท์ : 073-653-055
โทรสาร : 073-653-109
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสุไหงปาดี ยินดีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
FACEBOOK
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
นายเพียร มะโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   
 
การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
การจัดการขยะด้วยวิธี 3R [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
การกำจัดขยะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
การเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น (เรียนออนไลน์) [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ประจำเดือน เมษายน 2564- มิถุนายน 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
เอกสารเผยแพร่ แผนที่กลุ่มชุดดินตำบลสุไหงปาดี (กรมพัฒนาที่ดิน) [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
เอกสารเผยแพร่ ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 
เอกสารเผยแพร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสุไหงปาดี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Pre Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
การรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการการขลิบปลายอวัยะหุ้มหนัง [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
   
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 37 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านสมอ - อ่างเก็บน้ำโคกยาง [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมัสยิดก [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังมัสยิดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านไอกูบู [ 7 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
 
   
 
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่7 บ้านปิเหล็ง ปี2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 32 
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ หมู่3 บ้านป่าเย หม [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยสนิท-ถนนคอนกรีตซอยเจาะกด หมู่4 บ้ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 25 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างประกอบอาหารให้กับผู้กักกันและเจ้าหน้าที่ฯ โครงการ Local Quarantine คนกักตัวร [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม) จำนวน 21 ตัว เพื่อใช้สำหรับโครงการ Local Quarantine [ 30 มิ.ย. 2564 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
   
   
 
นธ 0023.5/ว3530 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.5/ว3529 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว3532 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว247 แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.5/ว546 ยกเลิกวันหยุดทำการสานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันองคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.2/ว3527 แนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว3526 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีัการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว245 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.1/ ว244 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อเสื้อ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 19 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.5/ว 3508 การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท. กู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 19 ก.ค. 2564 ]    
นธ 0023.3/ว 3478 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกลุ่มน้ำ ฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 3477 การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 3476 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.5/ว 3474 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 3465 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 3462 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.4/ 3463 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว3460 รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.2/ว 3461 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นธ 0023.3/ว 242 การจัดกิจกรรมโครงการวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
   
   
 
อบต.สุไหงปาดี การจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี การจัดการขยะด้วยวิธี 3R [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สุไหงปาดี ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สุไหงปาดี การกำจัดขยะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สุไหงปาดี แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.สุไหงปาดี สำรวจสถานที่สำหรับเตรียมจัดตั้งศูนย์กักกันผู้มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไว [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.สุไหงปาดี ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัว [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สุไหงปาดี การมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการทางสายตา [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สุไหงปาดี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 7 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สุไหงปาดี การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้านเพื่อป้อ [ 6 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สุไหงปาดี มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านที่ถูกปิดเส้นทางเข้า-ออก [ 30 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.สุไหงปาดี การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.สุไหงปาดี [ 29 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.สุไหงปาดี โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.สุไหงปาดี โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
   
   
 


อบต.สุไหงปาดี จ้างประกอบอาหารให้กับผู้กักกันและเจ้าหน้าที่ฯ โครงการ Local Quarantine คนกักตัวร [ 9 ก.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม) จำนวน 21 ตัว เพื่อใช้สำหรับโครงการ Local Quarantine [ 30 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อที่นอนปิกนิก จำนวน 21 ชุด ใช้สำหรับโครงการ Local Quarantine คนกักตัวร่วมใจ ค [ 30 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ Local Quarantine คนกักตัวร่วมใจ คนที่บ้านปลอ [ 30 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างประกอบอาหารโครงการ Local Quarantine คนกักตัวร่วมใจ คนที่บ้านปลอดภัย เฟส 5 ปี [ 30 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับโครงการ Local Quarantine คนกักตัวร่วมใจ คน [ 30 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการ Local Quarantine คนกักตัวร่วมใจ คนที่บ้านปลอ [ 28 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างประกอบอาหารโครงการ Local Quarantine คนกักตัวร่วมใจ คนที่บ้านปลอดภัย เฟส 4 ปี [ 25 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะ [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพา [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]อบต.สุไหงปาดี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]

   
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์   สถานที่สำคัญ  
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหม่อนและใบหม่อน (มัลเบอร์รี)  

วัดประชุมชลธารา  
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.พ. 2564)    อ่าน 28  ตอบ 0  
Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
การจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร
Knowledge Management
 
 
 
บริการประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
081-275-3351
นายสิทธิพงษ์ จันทร์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 135,971 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10