หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นธ0023.5/ว1020 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.5/ว1019 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.4/ว1018 ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC)  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.1/ว1010 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ผ่านสิทธิ)ประจำปี 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.6/ว1001 การเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76จังหวัด)  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.3/ว999 การเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน) ในการเดินทางตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส  [ 23 ก.พ. 2567 ]   
0023.2/ว974 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
นธ 0023.3/ว82 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลด้านสถานการณ์เด็กจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 [ เอกสาร1 ]  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.5/ว977 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.6/ว971 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76จังหวัด)  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.5/ว963 แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.5/ว961 แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
0023.6/ว75 ขอแจ้งการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน และร้านค้า ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนผ่าน Google Form ปี 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.4/ว946 แจ้งกำหนดการจัดงานขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.6/ว943 แจ้งคำแนะนำการให้บริการวิคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว)  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.1/ว78 ขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
นธ 0023.3/ว79 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
นธ 0023.4/ว80 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
นธ 0023.2/ว 77 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส (ก.ท.จ.นธ.) ครั้งที่ 2/2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
0023.2/ว 76 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส (ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส) ครั้งที่ 2/2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.3/ว928 โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.6/ว927 สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
นธ 0023.2/ว 916 กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานเเละผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่่วนท่้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้ศุงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2566  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.6/ว903 รายงานสถานะข้อมูลระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.5/ว901 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - มีนาคม 2567)  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
นธ 0023.2/ว899 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.3/ว73 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมิณคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.6/ว881 การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.6/ว880 โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
นธ0023.6/ว879 แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง (ขยะมูลฝอย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
นธ 0023.2/ว866 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
นธ 0023.2/ว861 ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อนปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รูปแบบ Hybrid รุ่นที่ 1)  [ 19 ก.พ. 2567 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 168
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 2,477,199 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10