หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.88-021 จากสายโคกหว้าหินถึงสายบ้านตาเซะเหนือ บ้านเจาะกด หมู่ที่ 4 ตำบลสุไหงปาดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กข 3046 นราธิวาส เข้าตรวจเช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.สุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลและแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.สุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.สุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ. 88-021 โคกหว้าหิน-บ้านตาเซะเหนือ หมู่ท่ี่ 4-หมู่ที่ 5 บ้านเจาะกด-บ้านตาเซะเหนือ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,445 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,670 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนธ.ถ.๘๘-o๓๑ บ้านใหม่-บ้านท่า หมู่ที่ ๓-๑๑ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง ๕.oo เมตร ระยะทาง ๑,๑๓๙ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ o.๓o เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๙๕ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 5 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ. 88-043 ไอกูบู-บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 1-8 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,820 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 5 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีคัดเลือก [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.88-021 จากสายโคกหว้าหินถึงสายบ้านตาเซะเหนือ บ้านเจาะกด หมู่ที่ 4 ตำบลสุไหงปาดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด-19 ระดับพื้นที่(LQ) อบต.สุไหงปาดี(รอบใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด-19 ระดับพื้นที่(LQ) อบต.สุไหงปาดี(รอบใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด-19 ระดับพื้นที่(LQ) อบต.สุไหงปาดี(รอบใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 073-653-055
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 201,834 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10