หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
Sungaipadee
Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาตกแต่งเรือพระ โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการสาธารณสุขและปฏิบัติงานด้านอื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐ์บุปผา(บ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอกูบู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าหวาย-บ้านตาโง๊ะ หมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย ตำบลสุไหงปาดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,428.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 27 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประกอบโครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาและการปลูกพืชผัก พืชไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-5041 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นธ.ถ.๘๘-o๕๔ เจาะโก-บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๒ บ้านแซะ ขนาดกว้าง ๔.oo เมตร ระยะทาง ๑,๑๑๕.oo เมตร หนา o.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ o.๕o เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๖o.oo ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.สาย นธ.ถ.88-051 ซอยสนิท-บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 บ้านเจาะกด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 378.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร (ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายพาสวู้ดตัวอักษรชื่อกองสาธารณสุขฯ และติดตั้งสติกเกอร์บังแดด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าหวาย-บ้านตาโง๊ะ หมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย ตำบลสุไหงปาดี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,428.00 ตารางเมตร [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้อาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง เข้ารับบริการตรวจซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายความรู้ ขนาด 80 X 180 เซนติเมตร โครงการตรวจเร็ว รู้ไว ห่างไกลมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-815-1360
  องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ : 073-653-055 โทรสาร : 073-653-109
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี
  จำนวนผู้เข้าชม 718,841 เริ่มนับ 15 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10